Eenvoudig en snel iemand doorverwijzen?

Een cliënt doorverwijzen naar CAW Zuid-West-Vlaanderen gebeurt doorgaans via onze onthaalpunten in Kortrijk, Menen en Waregem. Je kan ook je cliënt online doorverwijzen via het digitaal aanmeldingsformulier.

Rechtstreeks doorverwijzen naar begeleiding

Als professional kan je een cliënt rechtstreeks aanmelden voor begeleiding rond volgende thema’s:

  • Jongeren tot 25 jaar
  • Slachtofferhulp
  • Daderhulp
  • Woonproblematiek
  • Relatieproblemen
  • Gezinsproblemen
  • Persoonlijke problemen
  • Intrafamiliaal geweld
  • Precair verblijf

Je kan rechtstreeks aanmelden door het digitaal vraagverhelderingsformulier in te vullen.

Indien je als professional een cliënt wilt doorverwijzen naar preventieve woonbegeleiding, kan dit door het invullen van één van onderstaande fiches en terug te mailen naar preventievewoonbegeleiding@cawzuidwestvlaanderen.be