BudgetInZicht

BudgetInZicht (BIZ) is een samenwerkingsverband dat mee wil bouwen aan een integraal en preventief schuldhulpverleningsbeleid. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de overkoepelende regionale noden, als aan noden van de specifieke deelregio’s. Het zijn 11 regionale samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s.

Elk CAW is betrokken in zo’n samenwerkingsverband:

De BIZ-samenwerkingsverbanden werken ook bovenregionaal en op Vlaams niveau samen om bepaalde preventieve acties te realiseren en de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening te verbeteren.

BIZ werkt rond twee centrale opdrachten:

  1. preventie-initiatieven en nazorg om (het hervallen in) schuldenlast te voorkomen
  2. initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulp­verlening om personen en gezinnen in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

Meer informatie vind je op de website van BudgetInZicht.