Samen welzijn versterken

Door samenwerking kunnen we:

  • krachten van mensen versterken om zelf op te komen voor hun rechten, om problemen zelf aan te pakken.
  • nieuwe methodieken ontwikkelen in hulpverlening bij specifieke thema’s of vragen.
  • de hulpverlening toegankelijker maken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden.
  • bepaalde problemen of thema’s signaleren naar het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.
  • diensten stimuleren om op een andere manier om te gaan met kwetsbare groepen, met aandacht voor de hele context.
  • antwoorden vinden op nieuwe maatschappelijke problemen.
  • inspelen op signalen en aanbevelingen van welzijnspartners in de regio.

De CAW’s maken deel uit van heel wat samenwerkingsverbanden en zetten zich in voor tal van projecten.

Wil je een project met ons opstarten, mee bekend maken, of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een samenwerking? Neem contact met ons op!

Extra aanbod in jouw regio

Naast ons overkoepelend aanbod, zijn er ook regio’s met een specifiek aanbod. Die regio’s lijsten we hierna op. Klik jouw regio aan en bekijk het lokale aanbod. Staat je regio er niet bij, dan is hier geen regiospecifiek aanbod aanwezig.

Bepaal jouw regio

Niet zeker tot welke regio je behoort? Je kan je regio bepalen aan de hand van de kaart met onze werkingsgebieden.Bepaal jouw regio

Noord-West-Vlaanderen

Terug naar boven