#CAVAsa: apothekers als doorverwijzer

Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. #CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker net daarom ondersteunt. Bij het vaststellen van een psychosociale nood kan de apotheker, in afspraak met de betrokken persoon, doorverwijzen.

#CAVASa is een samenvoeging van de afkorting van de twee initiatiefnemers Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).

Het CAW geldt als eerste aanmeldpunt, doet een brede vraagverheldering en biedt directe hulp en verwijst eventueel door naar de meest gepaste hulp.

De einddoelstelling is om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar de juiste hulpverlening.

De pilootfase #CAVAsa die liep in 9 eerstelijnszones, samen met ongeveer 77 huisapothekers liep in februari 2022 af. De Vlaamse overheid voorziet middelen voor de verlenging van het CAVAsa project, dat voortaan CAVAsa 2.0 zal heten. Momenteel wordt gewerkt aan een e-learning, om zo nog meer apothekers te kunnen bereiken. Het is ook de bedoeling om nog meer  eerstelijnszones te betrekken.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.