Een duurzaam loopbaanbeleid

We werken aan werkbaar werk met steun van ESF

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

CAW Noord-West-Vlaanderen werkt met de steun van het Europees Sociaal Fonds aan het project Werkbaar werk Рduurzaam loopbaanbeleid. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel onze medewerkers als onze organisatie. We werken aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom.