Eenzaamheid uitsluiten

De CAW’s worden elke dag geconfronteerd met mensen die zich eenzaam voelen of al een lange tijd in sociaal isolement leven. Deze mensen worden door onze hulpverleners ondersteund en geholpen op verschillende levensdomeinen. Maar heel veel mensen vinden de weg naar hulp (nog) niet. Er is dus meer nodig om dat isolement te doorbreken.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Documentairefilm ‘Verbonden met (n)iemand’

In het kader van het congres #vierkanttegeneenzaamheid, dat deel uitmaakt van het actieplan tegen eenzaamheid van de Stad Brugge, maakten Femke den Hollander (preventiemedewerker bij CAW Noord-West-Vlaanderen en fotografe) en Pascale Cockhuyt van vzw Wieder, een documentairefilm over eenzaamheid en verbondenheid: ‘Verbonden met (n)iemand’.

In de film getuigen 15 mensen, van jong tot oud, over ‘hun’ eenzaamheid. De film heeft de bedoeling om een meer genuanceerd beeld te brengen over eenzaamheid. Eenzaamheid is een gevoel dat mensen op heel verschillende manieren ervaren. Tegelijk is eenzaamheid iets van iedereen. Een rode draad doorheen de getuigenissen is het belang van waardevolle en betekenisvolle relaties met andere mensen, als beschermende factor tegen eenzaamheid.

Inspiratiegids voor steden en gemeenten

De West-Vlaamse CAW’s verspreiden een brochure naar steden en gemeenten in het werkingsgebied om een aantal handvatten aan te reiken waarmee ze preventief aan de slag kunnen gaan met het thema eenzaamheid.
De gids geeft wat duiding en actualiteit mee over het thema, belicht enkele good practices uit Vlaanderen en Nederland, zet een documentairefilm en een interview met Chris Mestdagh van Krachtnet in de kijker . Er wordt ook telkens aangegeven hoe men concreet aan de slag kan met de informatie.

Download de brochure

Scholen sensibiliseren

CAW Noord-West-Vlaanderen ontwikkelde ook een educatieve leidraad voor scholen om actief met dit thema aan de slag te gaan in de klas of in een groep.