Geïntegreerd breed onthaal Oostende

Het geïntegreerd breed onthaal Oostende is een onthaal met verschillende welzijnsactoren om de dienstverlening aan de cliënten te maximaliseren en de toegankelijkheid te verhogen. We doen dit door te zorgen dat de burger de juiste informatie, de minst ingrijpende hulp, en zorg op maat krijgt onafhankelijk van bij welke van de partners hij zich aanmeldt.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen drie partners: het lokaal bestuur, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW’s) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). De GBO-samenwerking zorgt er voor dat mensen snel bij de gepaste hulp belanden.

Meer info: Welzijn en Samenleving – Geïntegreerd Breed Onthaal | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be)

Hoe wordt er samengewerkt?

Sinds juni 2021 is er een maandelijks Oostends overleg tussen medewerkers van de Stad (vanuit dienst rechtenverkenning, Wegwijzer en coördinatie), CAW Noord-West-Vlaanderen (vanuit onthaal, jongerenteam en beleid) en intermutualistische contactpersonen vanuit de DMW. Naargelang het thema is er ook overleg met andere organisaties zoals bv. de Eerstelijnszone Oostende – Bredene, de coördinator van het intermutualistisch project “community health workers” in Oostende.

De samenwerking focust zich op het toegankelijk maken van rechten en uitwisseling over outreachend werken.

  • In 2021 is er samengewerkt om de onderwijscheques van Stad Oostende nog ruimer bekend te maken.
    Meer info: Onderwijscheques – Stad Oostende.
  • In 2021 ging ook de nieuwe dienst Rechtenverkenning van start binnen de Stad Oostende. Elke GBO-partner kan aan de slag met de digitale aanmelding. Rechtenverkenning – Hoe kunnen we je helpen? – Stad Oostende
  • In 2022 staan vanaf mei maandelijkse webinars over 1 specifiek recht op het programma. We vonden hiervoor inspiratie in de werking van GBO-Gent.
  • Er start ook een samenwerking met de VDAB voor mensen het “VDAB-advies welzijn”.
  • Daarnaast is er ook sinds 2020 een gezamenlijk GBO-project met Bredene voor de doelgroep “gezinnen in de kraamtijd”. Hierbij is er ook samenwerking met de coördinatoren van het Netwerk Huis van het Kind en Kind en Gezin.

Wat zijn de voordelen?

Via het maandelijks overleg werken we aan teamwerking over de partners heen. Door de vaste uitwisseling hebben we een beter zicht op elkaars aanbod en kunnen we mensen vlotter op weg helpen.

Webinars

Elke maand wil het Geïntegreerd Breed Onthaal Oostende een sociaal recht in de kijker plaatsen via een webinar. Na afloop kan je ze hier herbekijken.