Roma-coaches

De Roma-coaches is een expertenteam dat fungeert als brugfiguur tussen reguliere diensten en Roma gezinnen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Wat doen de Roma-coaches?

 • ze ondersteunen gezinnen in hun weg naar duurzame inclusie
 • ze versterken diensten en organisaties in hun omgang met Roma
 • ze organiseren en faciliteren contact tussen diensten en gezin.
 • ze informeren gezinnen over hun rechten en plichten.
 • ze ondersteunen en begeleiden hulpverleningsgesprekken.
 • ze zetten een ketenaanpak op of nemen er aan deel (zorgoverleg over een casus met andere professionals)
 • ze geven vorming over Roma
 • ze bieden advies over casussen met betrekking tot Roma

Wie kan de Roma-coaches contacteren?

 • Roma-gezinnen
 • CAW
 • CMP
 • OCJ
 • CO3

Hoe kan je iemand aanmelden?

Je kan eenvoudig iemand aanmelden bij de Roma-coaches via het digitale aanmeldformulier.

 

Contactgegevens en bereikbaarheid