Signalen geven aan het beleid

In de hulpverlening komen de CAW’s voortdurend in contact met individuele problemen, maar vaak liggen maatschappelijke oorzaken aan de basis. Wanneer we merken dat dezelfde problemen of moeilijkheden veelvuldig voorkomen, bij verschillende cliënten, of wanneer we collega’s uit andere teams over dezelfde problemen horen vertellen, bekijken we of er structurele hindernissen aan de basis liggen waar via het beleid iets kan aan gedaan worden. We signaleren deze problemen en hindernissen dan aan de verschillende overheden en beleidsmakers.