Team Buiten-ge-WOON

Wie zijn we?

Team buiten-ge-WOON is een multidisciplinair team bestaande uit o.a. maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, een ergotherapeut en een klinisch psychologe die nauw samenwerken met preventieve woonbegeleiders van CAW de Kempen en de beleidsarts van het langdurig zorgteam Netwerk GGZ Kempen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

Ontstaan

Team Buiten-ge-WOON is in 2018 opgericht vanuit een projectoproep van de Vlaamse overheid. Het project in kader van de realisatie van functie 5 wordt gerealiseerd vanuit een regionaal intersectoraal samenwerkingsverband tussen GGZ, welzijn en sociale huisvesting. team buiten-ge-WOON en preventieve woonbegeleiding van CAW de Kempen. In Vlaanderen worden in 5 andere regio’s gelijkaardige projecten uitgebouwd.

Aanbod

Het Buiten-ge-WOON-team gaat op een outreachende en assertieve manier te werk. Zij doen dit zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Het is geen crisisopvang, de medewerkers zijn 5/7 bereikbaar.

In eerste instantie tracht het team aansluiting te vinden bij de cliënt en contact op te bouwen. Cliënten slagen er vaak niet in om hulpvragen te formuleren. Men gaat aan de slag met het verhaal van de cliënt waarbij vaak een onderliggende lijdensdruk aanwezig is. Presentie en aandacht voor het tempo van de cliënt zijn essentieel om een brug te kunnen bouwen naar de reguliere hulpverlening. De Buiten-ge-WOON- werkers gaan creatief aan de slag en laten bestaande kaders los om zo goed mogelijk aansluiting te vinden. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere professionals zoals OCMW-medewerkers en huisartsen.  Ook het persoonlijk netwerk kan betrokken worden.

Doelstellingen tijdens een begeleiding zijn:

  • Contactopbouw en contactbehoud
  • Uitgebreide screening
  • Specifiek psychiatrisch assessment
  • Begeleiding van de cliënt vanuit de probleemstelling wonen
  • Ondersteuning diverse levensdomeinen met uitbouw en consolidatie steunend netwerk
  • Indicatiestelling en oriëntering naar gespecialiseerde ggz
  • Coaching en vorming voor medewerkers GGZ en wonen i. f. v. expertisedeling

Hoe aanmelden

Aanmeldingen bij team buiten-ge-WOON kunnen gebeuren door de sociale dienst van de Kempense woonmaatschappijen Leefgoed, Woonboog en Noorderkempen.

Contactgegevens team Buiten-ge-WOON