Terugblik netwerknamiddag GBO

We blikken terug op een inspirerende netwerknamiddag! Samen met zo’n 100 deelnemers van OCMW’s, CAW Boom Mechelen Lier, DMW van de ziekenfondsen en enkele andere professionals kwamen we op 21 november samen in het Moederhuis van het CAW in Mechelen om op basis van inspirerende casussen elkaar te leren kennen en expertise te delen.

Klik alvast op onderstaande foto voor enkele sfeerbeelden.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

De namiddag in een notendop

Bij de start van deze namiddag kregen de deelnemers meer informatie over het ontstaan van GBO en de vertaling hiervan in ons pilootproject GBO Niet-Toeleidbaar. Dankzij de presentatie van Inge Verbeeck van VDAB weten we nu ook hoe men komt tot een advies ‘niet-toeleidbaar’.

Hierna zetten we jullie aan het werk. In 7 groepen bogen we ons over de vraag wat elke kernactor van GBO kan betekenen. Enkele korte reacties van deelnemers:

“De nieuwe regels rond privacy maken het delen van informatie moeilijk. De vraag blijft nog altijd wat mag wel en wat mag niet gedeeld worden?”

“Dankzij deze workshops bleek dat we elkaars aanbod algemeen wel kennen, maar dat we moeten blijven investeren in samenwerking.”

“We geloven in de kracht van GBO. Het is beter voor de cliënt om één gemeenschappelijk standpunt te vormen.”

We sloten de workshop af met een blik op de toekomst. Wat neem je mee? En waar is er nog werk voor de toekomst? De afsluitende receptie was de ideale gelegenheid om hier verder over na te kaarten en elkaar nog beter te leren kennen. Dit bij een hapje en een drankje geserveerd door Bits N Bites.

 

We willen graag alle sprekers en deelnemers bedanken voor deze warme namiddag! Naar de toekomst toe moeten we blijven investeren in samenwerken, expertisedeling en de grenzen van onze eigen werking doorbreken ten voordele van de meest kwetsbare personen uit onze samenleving. We kijken alvast uit naar de volgende stappen!

 

Lees er meer over

Kon je niet aanwezig zijn? Of was je wel aanwezig, maar wil je graag alles nog eens nalezen? Je kan de presentaties hieronder raadplegen.

13u00 tot 13u30: onthaal met koffie en thee

13u30 tot 13u40: welkom, door Joris Claes, Directeur Hulpverlening CAW Boom Mechelen Lier

13u40 tot 14u30: inleidende sprekers

14u30 tot 16u15: workshops

16u15 tot 16u30: slotwoord en blik op de toekomst, door Joris Claes

16u30 tot 18u00: afsluitende receptie

Meer info?

E-mail: secretariaat@cawboommechelenlier.be

Telefoon: 015 695 695

Of volg CAW Boom Mechelen Lier via Facebook, Instagram en LinkedIn.