Praat erover

‘We hopen altijd dat vrouwen en kinderen na hun verblijf een nieuwe start kunnen maken.’

Cera is een van de grootste coöperaties van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. In 2020 ontving CAW Limburg middelen van Cera voor het project Sterker Blended Online voor de regio’s Noord-, Midden- en West-Limburg. Hulpverlener Sofie vertelt hoe de aankoop van een laptop met deze middelen een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van het welzijn van de bewoners van het Vrouwenopvangcentrum.

Dag Sofie, je werkt voor het Vrouwenopvangcentrum van CAW Limburg. Kun je daar iets meer over vertellen?

‘Het centrum biedt een verblijfplaats en begeleiding aan 10 vrouwen en 7 kinderen die dakloos zijn. Ze belanden in deze situatie om verschillende redenen, bv. door een relatiebreuk, geweld in het gezin, financiële problemen of na een verblijf in de psychiatrie of de gevangenis. Veel bewoners worden geconfronteerd met problemen op het vlak van schulden, een beperkt sociaal netwerk, relaties, werk vinden of een onzeker verblijfsstatuut. Ik ga met hen aan de slag om hun situatie te verbeteren. Ik ondersteun hen bv. op administratief, juridisch, pedagogisch of psychosociaal vlak. Als ik zelf niet kan helpen, ga ik op zoek naar instanties die dat wel kunnen. De meeste vrouwen willen zo snel mogelijk terug alleen wonen. Hun verblijf in het centrum is dus best zo kort mogelijk, maar duurt zo lang als het nodig is. We hopen altijd dat vrouwen en kinderen na hun verblijf een nieuwe start kunnen maken.’

Hun verblijf in het centrum is dus best zo kort mogelijk, maar duurt zo lang als het nodig is.

2020 was een crisisjaar. Welke impact had corona op het centrum?

‘Door de crisis en vooral de eerste lockdown moesten we onze werking helemaal herzien. Een belangrijk doel was om het virus buiten de muren van het centrum houden. We sensibiliseerden de bewoners en namen enkele concrete acties om het aantal niet-noodzakelijke contacten te beperken. Pre-corona zorgden de vrouwen zelf voor de dagelijkse boodschappen, maar in coronatijd namen de hulpverleners die taak over om te vermijden dat er te veel mensen apart naar de winkel zouden gaan. We lasten groepsvergadering af en vermeden individuele face-to-face contacten. Geen eenvoudige opdracht als je werkt op de plek waar je cliënten wonen. Voor een stuk leer je de controle over je werkomgeving los te laten. Je probeert zelf alle veiligheidsmaatregelen goed op te volgen en hoopt dat bewoners dat ook doen om zichzelf, de leefgroep en de hulpverleners te beschermen.’

Hoe verliep de samenwerking met andere diensten?

‘Ook andere diensten zoals de OCMW’s moesten hun werking heruitvinden. Door al die interne en externe veranderingen merkten we dat alles trager vooruitging dan in normale omstandigheden. Dat leidde soms tot grote frustraties bij onze bewoners.’

Je probeert zelf alle veiligheidsmaatregelen goed op te volgen en hoopt dat bewoners dat ook doen om zichzelf, de leefgroep en de hulpverleners te beschermen.

Zijn jullie gespaard gebleven van besmettingen?

‘De leefgroep is één keer in quarantaine gegaan. Dat was best wel een uitdaging in een niet al te groot huis! Er was ook angst omdat bewoners schrik hadden voor een besmetting met het virus. Dat bracht de nodige spanning met zich mee. Gelukkig testte iedereen negatief!’

CAW Limburg probeert mensen blended te helpen. Hoe vertaalt zich dat naar de werking van het Vrouwenopvangcentrum?

‘We kozen ervoor om veel via WhatsApp te communiceren. Ook na de eerste lockdown zijn we dit kanaal blijven gebruiken. Daarnaast ondersteunen we bewoners bij beeldbelgesprekken met andere diensten. Niet iedereen kan immers even vlot met een computer werken of is even taalvaardig. Sommige cliënten kunnen een e-mail met daarin een afspraakdatum en –uur of een link naar een beeldbelgesprek niet of moeilijk lezen. Dan steken we een handje toe.’

Sommige cliënten kunnen een e-mail met daarin een afspraakdatum en –uur of een link naar een beeldbelgesprek niet of moeilijk lezen. Dan steken we een handje toe.

Cera schonk CAW Limburg middelen voor het project Sterker Blended Online. Een deel van de middelen gebruikte het Vrouwenopvangcentrum voor de aankoop van een laptop. Hoe gaan jullie hiermee aan de slag?

‘Wij zijn heel blij met de nieuwe laptop. Zeker nu we samen met cliënten geregeld deelnemen aan beeldbelgesprekken. Vrouwen lenen het toestel als ze een opleiding volgen die door de coronacrisis online doorgaat. Hun kinderen gebruiken het om hun huiswerk via Bingel of Scoodle te maken. Vrouwen vragen de laptop ook om te zoeken naar een woning of werk. Als een bewoner een hoogrisicocontact had met een besmet persoon, moet zij in quarantaine op haar kamer. Zij kan de laptop gebruiken om die periode een beetje aangenamer maken, bv. om tv te kijken.’

2020, een jaar om niet te vergeten?

‘Klopt. 2020 was bij momenten stressvol en kende tal van nieuwe uitdagingen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik mag werken in een fantastisch team dat door de coronacrisis alleen maar sterker is geworden.’

Naast Cera ontving CAW Limburg in 2020 middelen van mevrouw De Sadeleir, mevrouw Geladé, mijnheer Goris, mevrouw Heyligen, mijnheer Matterne, mijnheer Papy, mevrouw Van De Sande, mevrouw Weekers, de Breimadammen, KnuffelQuiltjes, Sint-Vincentius Genk, l’Assiette Amoureuse, Colruyt Group Academy, Gervi Maasmechelen, Vandensanden Steenfabrieken, Vandingenen Jansen, Inner Wheel Genk, Inner Wheel Hasselt, Kiwanis Heilewigis, Kiwanis Xenia Tessenderlo, LC Zolder, Rotary Houthalen, Bisdom Hasselt, Carglass, Caritas Hulpbetoon, Hart voor Kinderen, Syntra Limburg en Zusters Augustinessen Sint-Truiden en de ijverige mondmaskervrijwilligers. CAW Limburg bedankt hen voor hun engagement.

Wil ook jij meehelpen aan het versterken van het welzijn van kwetsbare Limburgers? Investeer in een project naar keuze van CAW Limburg. Contacteer Ward Mertens vrijblijvend voor vragen en informatie op 089 300 150 of ward.mertens@cawlimburg.be.