Praat erover

Meer dan 250 gevallen partnergeweld in Halle-Vilvoorde

“De echte wonde is emotioneel van aard”

Op 25 november staan de hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Vlaanderen even stil bij een trieste realiteit voor miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd. Die dag is immers de ‘Internationale VN-dag tegen Geweld op Vrouwen’.

“Eén dag aandacht is echter ruim onvoldoende” stelt Wim Van Campenhout, adjunct-directeur van CAW Halle-Vilvoorde. “Europees onderzoek uit 2014 toont aan dat over de hele wereld 33% van alle vrouwen ouder dan 15 jaar, vroeg of laat geconfronteerd worden met één of andere vorm van fysiek of seksueel geweld. En ook in Vlaanderen zijn de cijfers verontrustend. Zo ontvingen de 11 CAW’s vorig jaar in totaal 4821 meldingen van partnergeweld behandelden. De overgrote meerderheid van de cliënten in dit geval zijn vrouwen. 215 hiervan kwamen aankloppen bij CAW Halle-Vilvoorde.

De CAW’s bouwden de afgelopen tien jaar rond deze specifieke doelgroep (slachtoffers én plegers) een stevige kennis en expertise op.

Van Campenhout: “Elke dag opnieuw stellen onze hulpverleners de schrijnende isolatie vast waarin vrouwelijke slachtoffers van fysiek of seksueel geweld zich bevinden. Elke dag opnieuw zien onze hulpverleners de aarzeling in de ogen van de slachtoffers tijdens het eerste contact, al dan niet nadat zij, na een dusdanig zwaar incident, naar ons doorverwezen werden door de politie.”

Daarom benadrukken de CAW’s het belang van het durven spreken. Met familie of vrienden, met de huisarts, of met een CAW-hulpverlener. Ook kunnen slachtoffers terecht bij 1712, het telefoonnummer bij vragen over geweld, voor advies op maat rond hulpverlening.

De fysieke en emotionele gevolgen van het ondergane geweld zijn volgens Van Campenhout tijdens het eerste hulpverleningscontact al onmiskenbaar bij vrouwelijke slachtoffers van fysiek en seksueel geweld. “Hoe confronterend de blauwe plekken of littekens ook mogen zijn. De echte wonde op lange termijn is emotioneel van aard. Deze vrouwen vertonen gedurende langere periodes symptomen van extreem hoge stress, sterk verminderde veerkracht, en alomtegenwoordige gevoelens van schaamte en schuld.  En onderschat ook de emotionele impact op andere gezinsleden, met name de kinderen, niet.”

Hulpverleners als Vanessa Huybrechts van CAW Halle-Vilvoorde zetten allereerst sterk in op het bespreekbaar maken van dit geweld. “Ik overloop samen met mijn cliënte de oorzaken van de ruzies en het geweld. Daarna bekijken we samen nadenken hoe ruzies die escaleren naar geweld vermeden kunnen worden.”

In sommige situaties van fysiek en seksueel geweld biedt traditionele hulpverlening echter geen soelaas voor de slachtoffers en is er nood aan samenwerking en innovatie.

Huybrechts: “Zo zetten wij in het arrondissement Halle-Vilvoorde in op ‘de ketenaanpak intrafamiliaal geweld’, een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, het lokale parket en het CAW. Wij willen onze cliënten in uitzichtloze situaties een nieuw perspectief bieden via minimale maatregelen. De eerste resultaten zijn alvast erg bemoedigend. Ook zullen wij vanaf 2020 onze krachten bundelen met het lokale Centrum Geestelijke Gezondheid om een cursus agressiebeheersing aan te bieden.

Meer informatie:

  • caw.be
  • Wim Van Campenhout – +32 474 33 84 74