Praat erover

Leer omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

SPECTRA werkt rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het team bestaat uit hulpverleners van het team Hulpverlening Seksueel Delinquenten (HSD) en het team Zorgtrajecten Daders van Seksueel Geweld (ZDSG) van CAW Limburg en Team Forte van Integra. We bespreken jouw vragen en bekijken welk team jou het beste begeleidt.

Voor wie?

Als je problemen hebt of dreigt te ondervinden in het respecteren van grenzen op seksueel vlak.

We helpen zowel jongeren als volwassenen op vrijwillige basis.

Justitie kan ook volwassenen naar SPECTRA doorverwijzen. Het gaat dan om opgelegde hulpverlening omdat je een grens overschreed en strafbaar gedrag stelde. Een hulpverlener van het team HSD/ZDSG voert een gesprek met jou. Hij of zij is aan het beroepsgeheim gebonden. De hulpverlener laat de justitie-assistent enkel weten of je de afspraken nakomt.

Wat is het doel?

  • Controle krijgen over je eigen gedrag.
  • Voorkomen dat je hervalt.

Hoe wij helpen

We voeren gesprekken met jou, individueel en soms ook in groep. Voor deelname aan een groep moet je gemotiveerd zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

We spreken over je problematiek en bekijken welke thema’s zeker behandeld worden in de hulpverleningsgesprekken.

Volgende thema’s komen vaak aan bod:

  • Inzicht krijgen in je probleem.
  • Bewustwording van de gevolgen voor je slachtoffer en voor jezelf.
  • Versterken van je inlevingsvermogen.
  • Verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen gedrag.
  • Meer zelfcontrole ontwikkelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
  • Inzicht krijgen in jezelf, je achtergrond en je eigen overtuigingen.
  • Vergroten van je levenskwaliteit.

Soms betrekken we je partner of familie bij de hulpverlening. We doen dit alleen als je dat zelf wenst.

Kosten

De hulpverlening is gratis.

Aanmelden

Bel CAW Limburg op 011 24 70 47 en vraag naar een medewerker van team HSD of stuur een e-mail naar spectracaw@cawlimburg.be.
Bel Stop it Now! op 0800 200 50. Stop it Now! helpt je als je je zorgen maakt over je eigen seksuele gevoelens of je gedrag naar minderjarigen en hun naasten.

Meer weten?

Download hier de brochure van SPECTRA.