beleidstraject seksualiteit

Een beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit zorgt voor een gedragen visie en meer veiligheid voor alle betrokkenen.

Elke organisaties die zorg, opvang, opvoeding of begeleiding verstrekt aan mensen heeft baat bij een uitgewerkt beleid rond seksualiteit.

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel. Lees hier de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat een traject met zich meebrengt.