LOGiN: Casemanagement voor kansenzoekende jongeren

LOGiN streeft naar continuïteit van de hulp- en dienstverlening aan jongeren uit regio Brugge en Blankenberge. We willen voorkomen dat jongeren alleen komen te staan tijdens de overgang tussen hulpverleningsdiensten. LOGiN realiseert dat aan de hand van casemanagement.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Doelstellingen

  • LOGiN wil een houding van gedeelde verantwoordelijkheid installeren tussen diensten ten aanzien van elkaar en de jongere.
  • LOGiN wil jongeren terug vertrouwen doen krijgen in hulpverlening zodat zij hier aansluiting bij vinden wanneer zij hier nood aan hebben.
  • LOGiN wenst een aanbod op maat te vinden samen met de jongere en/of intermediair.

 

LOGiN in een notendop

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Lokale informatie

Wil je graag extra informatie over de regionale LOGiN-werkingen? Klik dan hieronder op de werking naar keuze.

LOGiN Brugge

LOGiN Blankenberge

Effect

De effecten kunnen we in kaart brengen via heel wat materiaal van de werking van LOGiN en het netwerk in Brugge en Blankenberge. Daarnaast werden gegevens uit onderzoek over Casemanagement, nationaal en internationaal, in verband gebracht met een aantal vaststellingen in LOGiN. Hiervoor deed LOGiN beroep op de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.

In het eindrapport lees je er alles over!

Een project met Brugse roots…

Het project ontstond in november 2008 via Stedenfonds Brugge naar aanleiding van signalen van de toenmalige jeugdwelzijnsprojecten. Een grote groep jongeren (15 – 25 jaar) met een complexe problematiek bleek ofwel in contact te staan met heel wat diensten, ofwel door de mazen van de hulpverleningsnetten te vallen. De jeugdwelzijnswerkingen leken elkaar onvoldoende te kennen, structurele samenwerking ontbrak en het aanbod was erg versnipperd. Ondanks de veelheid aan Brugse jeugdwelzijnsdiensten vielen nog heel wat jongeren uit de boot.

… en regionale ambities

LOGiN wil haar aanbod verbreden in de regio Noord-West-Vlaanderen. Om dit te verwezenlijken wordt actief gezocht naar partners.
In eerste instantie richt LOGiN zich op lokale besturen die, naar analogie met het partnerschap tussen de stad Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen, dit specifieke aanbod in de eigen stad, gemeente of regio willen implementeren. De vraag naar samenwerking kan ook vertrekken vanuit een of meerdere specifieke organisaties. LOGiN staat open voor allerlei mogelijke samenwerkingsverbanden. Dit aanbod kwalitatief uitbouwen vraagt uiteraard ook afstemming met de specifieke context van de
regio. LOGiN beschouwt haar coöperatie met partners en lokale besturen dan ook als maatwerk.
CAW Noord-West-Vlaanderen en LOGiN bieden graag bijkomende toelichting. Samen zoeken we naar
het beste samenwerkingsverband, met een maximale meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Aanmelding doen voor LOGiN

Via onderstaande link kun je een jongere aanmelden voor LOGiN.

Aanmeldingsformulier

Vragen of interesse?

Contacteer login Brugge

Contacteer login Blankenberge