Samenwerking met Stad Antwerpen

Stad Antwerpen is een belangrijke partner van CAW Antwerpen. In opdracht van de stad voeren we heel wat projecten uit. Hieronder geven we enkele voorbeelden.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Nachtopvang in de stad

We organiseren op twee locaties nachtopvang voor dak- en thuislozen: de Biekorf en de Victor.

Proactief contact met dak- en thuislozen

Het outreachteam van CAW Antwerpen is een straatwerking die proactief contact legt met dak- en thuislozen in de (semi) openbare ruimte. Op eigen initiatief, of op aangeven van andere diensten.

Opvang voor dak- en thuisloze gezinnen

We organiseren tijdelijke gezinsopvang voor vrouwen en gezinnen die thuisloos zijn.

Gezondheid en welzijn verbinden in de wijken

Gezondheid in de wijken is een stedelijk project waar sociaal verpleegkundigen en een projectcoördinator de CAW huizen versterken om welzijnswerk en gezondheidszorg nauwer met elkaar te verbinden. Het project is erop gericht om samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals te stimuleren en welzijnswerkers te ondersteunen in het beantwoorden van complexe gezondheidsgerelateerde vragen.

Aanklampende woonbegeleiding voor huurders met een problematische woonattitude

Alert is een project van CAW Antwerpen CAW Antwerpen werkt binnen Alert nauw samen met ADIC, Mobilant, Multiversum en Ondo.

Antwerpse jongeren versterken & Antwerpse ouders ondersteunen bij opvoeding

Kwadraat is een plek voor alle Antwerpse ouders met vragen en onzekerheden over opvoeding en voor jongeren die nog een duwtje in de rug kunnen gebruiken om op te groeien tot zelfbewuste volwassenen die trots zijn op zichzelf.

Info, advies en hulpverlening voor mannelijke en transgender sekswerkers

Boysproject is een project van CAW Antwerpen dat zich richt op mannelijke en transgender sekswerkers. Er zijn vaste ‘drop in’ momenten, hulpverleners organiseren vormingen en activiteiten, en ze zijn ook aanwezig in parken, op straat, in cafés en bars, …

Ondersteuning voor Roma gezinnen

De Roma-coaches is een expertenteam dat fungeert als brugfiguur tussen reguliere diensten en Roma gezinnen.