CAW Limburg gaat maximaal regionaal

CAW Limburg is er voor iedereen in een kwetsbaar moment. Mensen kunnen bij ons terecht met eender welke welzijnsvraag.

Voortaan werkt CAW Limburg maximaal regionaal. Wat betekent dit voor jou? Je ontdekt het op deze pagina.

Vragen? Spreek een van de gezichten uit een regionaal of centraal georganiseerd team aan. Geen idee wie je best contacteert? Mail naar info@cawlimburg.be of bel 089 300 150. We brengen je via onze hoofdzetel in contact met de juiste persoon.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Waarom, hoe en wat

De keuze van CAW Limburg om meer in te zetten op regionaal werken is het resultaat van een diepgaand verandertraject waarbij we de hele organisatie betrokken.

Waarom startten we met een verandertraject? Hoe willen we deze verandering realiseren? Wat betekent dit voor de hulpverlening van CAW Limburg in jouw regio?

We nemen jou graag mee in dit verhaal.

Regionale en centrale teams

CAW Limburg organiseert de hulpverlening in drie regio’s. In elke regio vind je drie soorten teams: integrale ambulante teams, jongerenteams en woonteams.

Enkele hulpverlenende teams blijven we centraal organiseren.

De teams worden aangestuurd door teamcoördinatoren en de directie.

Innovatie en sociaal ondernemerschap

CAW Limburg creëert een cultuur van innovatie en ondernemerschap.

In het licht van deze doelstellingen vinden we het onder andere belangrijk om expertise in onze organisatie te borgen en ontwikkelen. Om dit te realiseren, bouwen we een intern georganiseerde expertisewerking uit.

Vragen?

  • Spreek een van de gezichten uit een regionaal of centraal georganiseerd team aan.
  • Geen idee wie je best contacteert? Stuur een mail naar info@cawlimburg.be of bel 089 300 150. We brengen je via onze hoofdzetel in contact met de juiste persoon.